Blessurepreventie

Mocht uit onderzoek voortkomen dat je vaker klachten hebt bij het sporten dan kan met blessure preventie onderzoek en daaruit voorgestelde behandeling resultaat geboekt worden ter voorkoming van blessures.

Deze behandeling gaat dieper in op het voorkomen en herstel van (sport)blessures. Aan de hand van resultaten van uitgebreide functietesten en bewegingsuitslagen van gewrichten en spieren, weergegeven op speciale voor dit doel gemaakte meetformulieren wordt uiteindelijk een concreet behandelplan voorgesteld.

Zonodig wordt een extra bandage en/of tape toegepast om de training of doelstelling te halen, mits verantwoord.

Heb je acute pijn aan ledematen, gewrichten of spieren dan is het raadzaam eerst een fysiotherapeut te raadplegen.

WERKWIJZE

 • Anamnese

  De anamnese is een vraaggesprek over de specifieke klachten van de client, maar ook vragen van meer algemene aard. Daarnaast tracht de behandelaar een algeheel beeld te verkrijgen van de gezondheidstoestand, blessuregevoeligheid en de mate van intensiteit waarop de sport bedreven wordt of waarin wordt bewogen.

   
 • Inspectie

  Bij de inspectie wordt de links en rechtsverhouding vergeleken alsmede de voor en achterbalans.Korter gezegd: de statiek van het lichaam.

   
 • Functieonderzoek

  Met het functieonderzoek wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag waar symptomen vermoedelijk hun oorsprong vinden, in de spieren/pezen of in het gewricht (zoals kapsel, banden, etc.). Tevens wordt ook de aard van de functiestoornis (hypo-hypermobiliteit, krachtsvermindering, incoördinatie) en de actualiteit van de laesie vastgesteld.

   
 • Palpatie

  Na het functieonderzoek volgt de palpatie van de lichaamsdelen. Huid, onderhuidsbindweefsel en onderliggende structuren, als musculatuur, skelet en gewrichten worden onderzocht.

   
 • Advies

  Een advies gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek volgt in samenspraak met de cliënt. Omdat een advies vrijblijvend is, is het aan de cliënt uiteindelijk of hij met de behandelaar verder wil. Het vervolg, het samenstellen van een behandelplan, vindt in samenspraak met de cliënt plaats.

   
 • Begeleiding / Nazorg

  In deze fase is het van belang de cliënt weer op niveau te krijgen door een maatwerk behandelplan gericht op het versterken van spieren en pezen dat leidt tot een pijnloze bewegingsuitslag en het weer naar niveau brengen van waar de sporter was gebleven voor zijn/haar blessure.